Leave a comment

Ասույթներ Ստեփան Զորյանի մասին

«Ստ. Զորյանը, արդարև, ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած կերպարանափոխությունների ու նրա պատմական ճակատագրի տարեգրին է: Դրանով էլ նրա ստեղծագործությունն արժանացել է համաժողովրդական ճանաչման»  /Ա. Աղաբաբյան/        

«Բոլորովին այլ են Զորյանի «տխուր» մարդիկ: Նրանք ոչ թե վերընթացի, այլ վարընթացի մարդիկ են: Կապիտալիզմի ջրաղացպանը կամ անդառնալիորեն մանրացրել է նրանց, կամ աղճատել, այլանդակել, երկու դեպքում էլ նետել կյանքի վերջին շարքերը»   /Խ. Սարգսյան/                            

«Ստ. Զորյանի արվեստը պարզ է ու բնական, ինչպես ինքը՝ բնությունը: Հիրավի նա պարզ հոգիների երգիչ է: Նա արտակարգ ձիրք ունի հասարակ մարդկանց հոգու գեղեցկություններն ճանաչելու և ճշմարտացիորեն արտացոլել »  /Ա. Գրաշի/       

  «Այս գրքում ես զգում եմ մեր ազգային գրականության և Եվրոպական գրական ձևերի հակադրությունը, մի բան, որ մինչև այժմ մենք չունեինք: Հայկական արձակում ազգային ձևի սկզբնավորողը եղավ Աբովյանը, շարունակությունը գյուղագիրները, իսկ եվրոպական ձևին հիմք դրեց Շիրվանզադեն: Այդ երկու ձևերի համադրությունը առաջին անգամ տեսնում ենք այս փոքրիկ գրքույկում»  /Դ. Դեմիրճյան/                                                                    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: