1 Comment

Ամենահազվադեպ աչքի գույնը աշխարհում

Աշխարհում ամենահազվադեպ հանդիպող աչքի գույնը մանուշակագույնն է: Մանուշակագույն աչքի գույն ունեն այն մարդիկ, ովքեր ենթարկվել են գենետիկական մուտացիայի: Ծննդից հետո այս մարդիկ ունեն նորմալ աչքի գույն՝ կապույտ կամ մոխրագույն: Բայց հետո վեց ամսվա ընթացքում աչքի գույնը սկսում է փոխվել դեպի մանուշակագույնը: Այս գործընթացը տևում է մոտ վեց ամիս: Սեռական հասւոնացման շրջանում այդ գույնը դառնում է կամ մուգ մանուշակագույն, կամ կապույտ-մանուշակագույն և մնում է այդպիսին:

Տեսողության վրա այսպիսի գույնը չի ազդում: Բայց այսպիսի աչքերի գույն ունեցող մարդկանց մոտ կարող են առաջանալ սրտային հիվանդություններ: Բայց մանուշակագույն աչքերով մարդկանց միայն 7% -ն է հիվանդանում սրտային հիվանդություններով: Եվ այդ ցավալի տոկոսի մեջ է մտել նաև հայտնի դերասանուհի Էլիզաբեթ Թեյլորը, ով ուներ հազվագյուտ մանուշակագույն աչքեր:

Advertisements

One comment on “Ամենահազվադեպ աչքի գույնը աշխարհում

  1. HIANALI TEXEKUTYUNE MERSSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: